PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSAINK

 • Játszótéri eszközök regisztrált kijelölt szervezet által történő ellenőrzése
 • Kondiparkok, kültéri fitnesz eszközök vizsgálata, tanúsítása és ellenőrzése
 • INGYENES Tűzvédelmi és Munkavédelmi szaktanácsadás
 • Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi átalánydíjas ügyintézés
 • Munkabalesetek kivizsgálása, jelentése
 • Munkabiztonsági és Kémiai Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz meghatározás
 • Tűz-, és Munkavédelmi szabályzatok, dokumentációk készítése
 • Munka, tűzvédelmi nyomtatványok értékesítése
 • Figyelmeztető, jelző, tiltó, utánvilágító táblák, matricák értékesítése
 • Tűzoltókészülékek forgalmazása
 • Oktatási, képzési tevékenység

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK IDŐSZAKOS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTTI ELLENŐRZÉSE

Bölcsődék, Óvodák, Iskolák, Önkormányzatok játszótéri eszközeinek ellenőrzése, felülvizsgálata magas színvonalon.

JÁTSZÓHÁZAK ellenőrzése, felülvizsgálata.

A játszótéri eszközöknek az ellenőrzését a módosított 78/2003. ( XI. 27. ) GKM rendelet, a rendelethez kapcsolódó érvényes MSZ EN 1176 szabványsorozat előírásai alapján végezzük.

A Kft-énk játszótéri eszközök megfelelőség értékelési ellenőrzési tevékenység folytatására vonatkozó
engedély száma: BP/0102/705-6/2021

Az időszakos ellenőrzés a 27/2020. ( VII. 16. ) ITM rendelettel módosított 78/2003. ( XI. 27. ) GKM rendelet 7.§-ának követelményei szerint az alábbiakra terjed ki:

A játszótéri eszközök és talajaik megfelelősségének szemrevételezéses és mechanikai ellenőrzése a rendelet és az MSZ EN 1176-(1;3):2018, MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020, MSZ EN 1176-(4;6):2017+AC:2019, MSZ EN 1176-5: 2020, MSZ EN 1176-7:2020, MSZ EN 1176-10: 2008, MSZ EN 1176-11, 2015, MSZ EN 1177:2017+AC:2019 szabványok követelményei szerint.

KONDIPARKOK, KÜLTÉRI FITNESZ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA, TANÚSÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

2020. november 30-án lépett hatályba a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet az "Egyes szórakoztatási célú, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról".

A kültéri fitnesz eszközök és kondigépek megfelelőségének megítélése az MSZEN 16 630:2015 számú szabvány előírásai alapján történik.

A kültéri fitnesz eszközök nem tekinthetők játszótéri eszközöknek, amelyekre az MSZ EN 1176-os szabványsorozat vonatkozik.

A Kft-énk kondipark, kültéri fitnesz eszköz megfelelőség értékelési tevékenység elvégzésére vonatkozó engedély száma: BP/0102/704-7/2001.
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ KÉPZÉS I-II.

KÉPZÉS IDŐPONT - NYÍREGYHÁZA

16 órás alap képzés    : szervezés alatt

8 órás továbbképzés  : szervezés alatt


Jelentkezéseket folyamatosan várjuk!

 

Részletek és jelentkezési lap a TANFOLYAMOK menüpont alatt

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA
ALAPFOKÚ MUNKAHELYI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ KÉPZÉS
SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉSEINK
EGYÉB KÉPZÉSEINK (Bejelentés alá tartozó képzéseink)